هزینه‌های شرکت در سمینار

حق ثبت نام مطابق جدول زیر می باشد.

 

دانشجوی عضو انجمن ریاضی ۲،۶۰۰،۰۰۰ ریال
دانشجوی غیر عضو انجمن ریاضی ۲،۸۰۰،۰۰۰ ریال
هیات علمی عضو انجمن ریاضی ۳،۶۰۰،۰۰۰ ریال
هیات علمی غیر عضو انجمن ریاضی ۳،۸۰۰،۰۰۰ ریال

 

تذکر ۱: حق ثبت نام شامل بسته سمینار-دو وعده ناهار-پذیرایی میان وعده-CD چکیده مبسوط.

تذکر ۲: حق ثبت نام برای یک مقاله بوده و برای هر مقاله اضافه مبلغ ۸۰۰،۰۰۰ ریال به حق ثبت نام اضافه خواهد شد.

تذکر ۳: حق ثبت نام مطابق جدول اعلام شده در همین سایت باید به حساب شماره

۲۱۷۷۲۲۰۴۰۲۰۰۸

با شناسه پرداخت

۱۰۴۰۱۷۰۱۰۱۰۷۴۸۷۲۶

به نام درآمد اختصاصی دانشگاه تبریز نزد بانک ملی شعبه دانشگاه واریز شود. برای واریز میتوانید از موبایل بانک (انتقال وجه شناسه دار) یا دستگاههای خودپرداز استفاده کنید. شماره سند پرداخت را در فرم ثبت نام نهایی درج و کپی اسکن شده یا PDF آنرا با موضوع فرم ثبت نام به آدرس

Slaa9@tabrizu.ac.ir

ارسال فرمایید.

 

شرکت کنندگان گرامی می توانند برای اسکان در یکی از اماکن زیر اتاق رزرو کنند. تمام این اماکن نزدیک دانشگاه تبریز هستند و برای ایاب و ذهاب سرویس موجود خواهد بود. با توجه به اینکه اغلب در تابستان هتلهای تبریز با تراکم مسافر مواجه هستند اکیداً توصیه می کنیم که در اولین فرصت نسبت به رزرو اتاق اقدام فرمایید.

۱- هتل تبریز http://www.tabrizhotel.co/en /

۲- هتل گسترش http://www.gostareshhotel.com/En /

۳- هتل پتروشیمی تبریز http://radanbooking.com/Hotels/tabriz/hotel-petroshimi-tabriz.php

4-مهمانسرای صدرا (به زودی پس از هماهنگی با مدیریت مهمانسرا تلفن رزرو اعلام خواهد شد)

۵- مهمانسرای دانشگاه تبریز (با هماهنگی کمیته اجرایی سمینار)