درباره سمینار

نهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن در روزهای ۱۴ و ۱۵ تیر سال ۱۳۹۶ در دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد. این سمینار که یکی از همایشهای دوسالانه انجمن ریاضی ایران است قصد دارد محیطی برای دیدار و گفتگوی محققان و متخصصان حوزه جبرخطی و نیز دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی فراهم کند.

برگزار کنندگان این سمینار از تمام علاقمندان و پژوهشگران دعوت می کنند با حضور در این رخداد علمی به ارائه آخرین دستاوردهای علمی خود در زمینه های گوناگون جبرخطی و کاربردهای آن بپردازند.

تاریخچه‌ی سمینار

 • اوّلین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن
  دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان ۱۳۷۴
 • دوّمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن
  دانشگاه خلیج فارس ۱۳۷۹
 • سوّمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن
  دانشگاه شهید باهنر کرمان دی ماه ۱۳۸۳
 • چهارمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن
  دانشگاه ولی‌عصر (ع) رفسنجان ۱۳۸۵
 • پنجمین سمینار بین المللی جبر خطی و کاربردهای آن
  دانشگاه مازندران ۱۳۸۹
 • ششمین سمینار بین المللی جبر خطی و کاربردهای آن
  همزمان با چهلمین سال تأسیس دانشگاه اراک
  دانشگاه اراک ۱۸ - ۱۹ خردادماه ۱۳۹۰
 • هفتمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن
  دانشگاه فردوسی مشهد ۸-۷ اسفند ۱۳۹۲
 • هشتمین سمینار دوسالانه جبر خطی و کاربردهای آن
  دانشگاه کردستان ۲۳ - ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴